WhatsApp Image 2020-05-14 at 15.16.11

נגישות במוזיאון

המוזאון בעין דור מודע לכך שבישראל, כ-20% מהאוכלוסייה, הם אנשים בעלי מוגבלות בדרגות שונות. בין אלו נכללים אנשים עם מוגבלות בניידות, לקות ראייה או קריאה, לקות שמיעה, לקות קוגניטיבית, היחלשות יכולות תפקודיות שונות – באופן קבוע או זמני, ומגבלות אחרות.

אנשים עם מוגבלות עשויים להזדקק להתאמות בנגישות .

מוזאון עין דור מייחס חשיבות רבה להנגשת השירותים והמבנים, כך שיוכלו לשרת באופן מיטבי אנשים עם מוגבלות. הדבר בא לידי ביטוי בחזון המוזאון, אשר מצהיר כי המוזאון פועל לפי עקרונות של "כבוד הדדי לשוני וזיהוי העושר שבשותפות, על בסיס שוויון ערך האדם".

המוזאון רואה עצמו כבעל אחריות חברתית, ולכן השקיע מאמצים רבים על מנת להנגיש את השירותים שלו בכדי שכל אדם באשר הוא יוכל להנות משירותי המוזאון, ולדוגמה בוצעו ההתאמות להלן:

  1. מבנה המוזאון – חד קומתי כאשר הכניסה אליו רחבה וללא מדרגות;
  2. דלת הכניסה במרכז המבקרים נפתחת באופן אוטומטי, מייצרת כניסה רחבה למעבר כיסא גלגלים;
  3. במרכז המבקרים בנויה "רמפה" משופעת המובילה אל הכניסה ומאפשרת כניסה של כסאות גלגלים, כאשר לצד הרמפה מותקן מעקה;
  4. הכניסה והיציאה לגלריה בנויות בפתחים רחבים המאפשרים מעבר לכיסא גלגלים;
  5. קיימות חניות הנשמרות בעדיפות ראשונה עבור חניית נכים בצמוד לכניסה למוזיאון;
  6. התצוגה נמוכה ומאפשרת צפייה במוצגים גם כאשר המבקר משתמש בכיסא גלגלים;
  7. במבנה המוזאון מצויים שירותי נכים הכוללים מאחזי יד;
  8. הטקסט על גבי מסכי המגע, המציגים מידע בדבר המוצגים השונים במוזיאון, נגישים מבחינת ניווט, ניגודיות וגודל אות;
  9. דרכי התקשורת עם המוזיאון מגוונים: טלפון (כולל השארת הודעות קוליות); פקס; דואר אלקטרוני;  הודעת ווטסאפ;
  10. כמו כן, הביקור במוזיאון מלווה על ידי מדריכים מקצועיים אשר מעניקים הדרכה קולית, ובמקרה הצורך אף מצויידים במכשירי הגברת שמע.

מבקרים בעלי מוגבלות מוזמנים ליצור עמנו קשר בכל אחד מהאמצעים העומדים לרשות המבקרים: שיחה טלפונית, הודעת טקסט באמצעות אפליקציית "ווטסאפ", דואר אלקטרוני או פקס, ולקבל מידע נוסף בדבר התאמות נגישות.