WhatsApp Image 2020-05-17 at 12.29.47 (1)

אודות המוזיאון

המוזיאון הארכיאולוגי בקיבוץ עין דור שוכן בלב נופו הקסום של הגליל התחתון ועמק יזרעאל, למרגלות הר תבור, בסביבת עין דור המקראית.

מיקום ומהות מוזאון עין דור

המוזיאון הארכיאולוגי בקיבוץ עין דור שוכן בלב נופו הקסום של הגליל התחתון ועמק יזרעאל, למרגלות הר תבור, בסביבת עין דור המקראית (מקום המפגש של שאול עם בעלת האוב).

המוזיאון, הוקם בשנת 1986, מהווה מרכז רב תרבותי, חינוכי חברתי וערכי, העוסק בזיקה בין האדם לנוף באזור עמק יזרעאל והגליל התחתון תוך הארת החוויה התרבותית והאנושית של האדם בעבר ושל האדם היום באזורנו.

המוזיאון, שממוקם על צומת דרכים חשוב מהדרום והמרכז אל הגליל, משמש בין היתר כנקודת מידע ויציאה לטיולים קצרים באזור: נחל תבור, הר תבור, יער בית קשת ועוד…

אודות מוזיאון עין דור

הנוף והאדם הם נושאי-העל של המוזיאון. התצוגה הארכיאולוגית נעה סביב שני הצירים בין אדם לאדמה ובין אדם לאדם. ה"מפגשים" שהתצוגה מציעה נטועים במרחב שבין עמק יזרעאל לבין הגליל התחתון והם מייצגים את ראשית הופעת האדם באזור (בתקופות הפרהיסטוריות) ועד למאה ה-19 לספירה. התצוגה מתמקדת בנקודות המפגש הרבות המייחדות את הסביבה המקומית.

המפגש שבין האדם והאדמה (=הסביבה). באמצעות התצוגה אנו רוצים לחדד את ההתבוננות בדרכי קיום של האדם מן העת העתיקה ביחס לסביבתו: הסתכלות על הממצאים הארכיאולוגיים בהקשרים סביבתיים ומפגש בין  ארכיאולוגיה וקיימות

המפגש שבין האדם לאדם – באמצעות הממצאים הארכיאולוגיים אנו בוחנים את החפיפה התרבותית והמפגש שבין הישויות והזהויות השונות שהתקיימו באזור הפגניות, היהדות והנצרות.

בתצוגת החוץ

תצוגה של פריטים אדריכליים ממבני ציבור באזור הגליל התחתון ועמק יזרעאל המשפקים חיי ציבור עשירים ופעילות אומנותית ברמת גבוהה.

תצוגה של פסיפס רצפת פסיפס שעיטרה חדר תפילה בתוך מנזר אן בבבית מסוג "וילה רוסטיקה-

 villa  rustica. פי מצובה, התקופה הביזנטית – מאה שביעית

המרכז לשימור ולימוד מלאכות קדומות ומסורתיות

המרכז לשימור ולימוד מלאכות קדומות ומסורתיות מאזור הגליל מציג את הווי החיים החקלאי של האדם בעבר ונוגע במערכת הגומלין שבין האדם לאדם, לאדמה ולסביבה. המרכז מזמן התנסות פעילה בתהליכי ייצור של מלאכות השדה, מלאכות הבית ומלאכות מסורתיות.

המרכז נישען על שתי עונות עיקריות: עונת הסתיו ותחילת החורף בהן הפעילות מתמקדת סביב מסיק הזיתים ובית הבד,  ועונת אביב- קיץ  שהפעילות בה מתמקדת בקציר החיטים והכנת הלחם. 

במוזיאון עין דור – האדם עומד במרכז

הממצאים במוזיאון חושפים מגוון רחב של תרבויות שונות שחיו זו לצד זו, לפעמים במקביל ולפעמים בהשפעה הדדית,  וכיום, יושבים באזור אלה לצד אלה  יהודים וערבים צ'רקסים ודרוזים. המציאות הרב תרבותית הצמיחה תתכניות מפגשים רב שנתיות לבתי ספר יהודים וערבים. תכניות המשתלבות במסגרת החינוך היסודי הפורמאלי ובאני מאמין הבית ספרי מיועד לכיתות ה'-ו'; ותכניות בחינוך הבלתי פורמאלי לחטיבת הביניים. אנו במוזיאון מאמינים שמי שלומד את העבר מגלה את האדם, ובמרחב הזה יש מקום לכולם, לכל בני האדם.