עלות למבקר בודד

עלות למבקר בודד
מבוגר30
אזרח ותיק (בהצגת ת.ז)15
ילד (מגיל 5)15
סטודנט15

עלות כניסה והדרכה במוזיאון

עלות לאדם בקבוצה בת 25 איש ומעלה עם הדרכהעלות לקבוצה עד 25 איש
מבוגר35875
גמלאי25625

עלות פעילות לתלמידים

מחיר לתלמיד בקבוצה בת 25 תלמידים ומעלהעלות לקבוצת תלמידים עד 25 תלמידים
2 שעות פעילות32750
3 שעות פעילות35800
4 שעות פעילות38950