105970_800_600

תמיכות ותרומות

משרד התרבות

משרד החינוך

JEZREEL REGIONAL COUNCIL

USAID

Conflict Management and Mitigation Program 2015-2023

ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

FRITZ NAFTALI FOUNDATION

OLIVE STONE TRUST
קרן אבן הזית 2019 – 2009

USAID FOG CMM

2013-2014

LEVI LASSEN STICHTING
לוי לאסן 2010-2012

BERACHA ברכה 2008

ANNE FRANK FONDS
קרן הנה פרנק 2008

JEWISH FEDERATION DETROIT
קרן היהודית דטרויט 1999

USAID MEPPA

2023-2026
Eco-Play Program