"ללמוד על העבר – גשר להווה" הינה תכנית דו שנתית אשר שמה דגש על קיום מפגש בין תלמידים
יהודיים וערביים. התוכנית מציעה סדרת מפגשים שמטרתם הכרות ויצירת תנאים לקיום שיח בין
התלמידים באמצעות מפגש לימודי-חוויתי במוזאון תוך למידה משותפת, לצד מפגשים הדדיים
ביישובים ובבתי הספר. דרכי העבודה שגובשו ע"י צוות התכנית, מהוות דוגמא אישית לדיאלוג בין
אנשי חינוך, הרואים בביצוע התכנית אפשרות לקידום ההבנה וההידברות בין תושבי האזור.

באמצעות ההכרות עם העבר אנחנו מגיעים להכרות עם מרכיבי התרבות של כל אחד מהשותפים
הפעילות נעשית תוך בחירה של התלמידים בין ארבעה תחומי עניין: ספורט, טבע אומנות ודרמה.

התכנית כוללת 12 מפגשים בשנתיים (6 בכל שנה).
מותאם לתלמידי כיתות ה'-ו'
האדם במרחב הנחל – עבר, הווה, עתיד (בשילוב עם רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי)