WhatsApp Image 2020-02-24 at 10.13.56 (4)

תכנית YUAR של מוזיאון עין דור

עושים סרטים. נאבקים בגזענות.

תכנית YUAR של מוזיאון עין- דור היא תכנית המפגישה בני נוער יהודים

וערבים למאבק בגזענות דרך עשייה קולנועית.

התכנית מתאפשרת תודות לתמיכה של ארגון USAID

התכנית הינה תוכנית חדשה שהתקבלה לאחר סיומה המוצלח של תוכנית חלא"ס ( חיים ללא אלימות וסכסוכים) שהפעיל המוזיאון בשנתיים האחרונות. במהלך התוכנית יפגשו נערים ונערות יהודים וערבים למאבק

בגזענות הקיימת ברשת האינטרנט, ברחוב ובמסכים, דרך המבע הקולנועי תוך יצירת קטעי וידיאו קליפים וסרטים שיעלו בין השאר גם ברשתות החברתיות .

This program was made possible by the generous support of the American people.”