בין ההר לנחל, לצד דמויות מן העבר, התלמידים ייצאו למסלול הליכה וניווט* בנחל תבור עילי – ואדי שראר. במהלך היום יעברו בין תחנות הפעלה העוסקות בתנ"ך, היסטוריה, גיאולוגיה וגיאוגרפיה, ויסיימו בביקור במוזאון הארכאולוגי ופעילות ODT.

*הפעילות מלווה באפליקציית ניווט יעודית

***התכנית מותאמת לחט"ב, תלמידי של"ח ותיכון