תכנית בת ארבעה מפגשים במוזאון עין דור המתמקדת בפיתוח והעצמת היכולות להנהגה, לנקיטת עמדה, מעורבות ואחריות חברתית בקרב בני הנוער תוך חידוש חשיבותם של ערכי הדמוקרטיה. במהלך הפעילות ייחשפו התלמידים לאמצעי המחשה מגוונים: משחק תפקידים, משחקים חברתיים היוצרים שיתוף פעולה ועזרה הדדית, משחקי אתגר וחשיבה, צפייה בסרט ודיון.

****מותאם לתלמידי כיתות ה'-ו', חט"ב ותיכון