מוזיאון (1)

מהעבר לעתיד – ארכאולוגיה, קיימות ומה שביניהם

הארכאולוגיה מלמדת אותנו על תרבות הצריכה הקדומה בהשוואה לתרבות הצריכה המודרנית. דרך ביקור במוזאון הארכאולוגי נכיר את חיי האדם בעבר; נשווה בין השלבים הדרושים ליצירת מוצר תעשייתי ומכירתו, לעומת הכנתו בבית; נבין את המשמעויות האקולוגיות של צריכת מוצרים תעשייתיים ונסיים בסדנת יצירה של נייר ממוחזר.

****התכנית מותאמת לתלמידי ה'-ו', חט"ב ותיכון