WhatsApp Image 2020-01-26 at 14.20.55 (9)

חומרים בשירות האדם

מראשית הזמן האדם השתמש בחומרי הטבע לצרכיו השונים: אבן, עצם, טין, צמחים ועוד. דרך ביקור במוזאון התלמידים יזהו חומרים שונים בשירות האדם, יצאו לסיבוב חקר ברחבי הקיבוץ למציאת החומרים השונים ויערכו סדנת מיון וזיהוי סלעים. לסיום יתנסו בסדנת יצירה לפי בחירה (חומר/צמחים/פסיפס).

**מתאים ללימודי מדע וטכנולוגיה

***התכנית מותאמת לתלמידי יסודי, חט"ב ותיכון