תכנית בת ארבעה מפגשים, במוזאון עין דור, שעוקבת אחרי החיים בעולם הקדום עם קריצה לימינו. התכנית עוסקת בארכיאולוגיה ומאפשרת להשליך משרידי העבר לימינו אנו. הפעילות מחולקת לפי נושאים הנוגעים לחיי היומיום של התלמידים: הבית, האוכל, ופעילויות הפנאי ומשלבת התנסות בטכניקות צילום ועריכה.

****מותאם לתלמידי כיתות ה'-ו'