FromOliveToOil

מהזית אל שמן הזית

אורח החיים של החקלאי נע בימי הסתיו וראשית החורף בין המסיק בכרם להפקת השמן בבית הבד. במוזיאון נפעיל את החושים ונתנסה במסיק, עצירת שמן ופעילויות משלימות העוסקות בשמן ובזית, והופעתו של הזית בסמלים.

מגוון הפעילויות בנושא הזית:

מסיק – מפגש מתחת לעץ הזית

הכרות עם עץ הזית ועם כרם הזיתים, סיפורים ואגדות על הזית, וכמובן התנסות בשיטות מסיק שונות (גרגור, חליבה, נקיפה). (יכול להתקיים במידה ויש פרי על העץ)

עצירת השמן בבית הבד

הפעלת בית הבד המשוחזר בדרך הקדומה. התלמידים מזיזים במו ידיהם את המפרכה והמכבש המשוחזרים, ורואים את הפרדת השמן מהמוהל במפרדה.

נר שמן

הכרות עם נרות חרס עתיקים על מגוון צורותיהם .

עיטור דגם של נר חרס / אן קד קטן ( לידי גנים)

הכנת חנוכיות – סדנה

החנוכיה – אחד מסמלי חג החנוכה, על שום מה. יצירת חנוכיה על לוח עץ (פסיפס של חרסים)

מוזיאון 

מסע בעקבות שמן הזית בתקופה הקדומה, דרך הכלים השונים ששימשו את האדם. בדרך של חיפוש ובילוש הילדים מוצאים את הכלים, ומנסים לשער את השימושים השונים של כל כלי.